Nyní VIDEO pro Trubyho, Adama a další přihrávače ...

16.04.2009 11:52

 

Na stránkách FIVB jsou k naleznutí videa z Final Four světové ligy 2005. Tedy jsou již pár let stará, ale určité věci se nemění...:

Zde nabízím tři videa přihrávky liber nejúspěšnějších týmů (1. místo Brazil, 2. Serbio & Montenegro, 3. Cuba, 4. Poland).

 

1. Brazil: Sérgio Dutra Santos, 184 cm, 78 kg, spike 325 cm

Pozorujte: Výběr základního postavení libera před přihrávkou (kolmice ramen a rozběh servírujícího hráče), dále pak aktivační pohyb a následně práci nohou při samotné přihrávce

1.  v zásadě je prioritní snahou dostat ramena za míč a míč hrát před sebou, tedy hrát míč v ose

2. hraní mimo osu je využit v krajním případě

3. pokud to podmínky dovolují (kvalita servisu, tečování sítě), hráč se snaží dostat míč i do osy k nohám, tedy je nutná reakce nohou, ZÁSADNĚ úkrokem (nebo také "úskokem či jak to lépe přiblížit - odraz z obou nohou do strany), nikdy však ne PŘEKROKEM a to je velice důležité

Tedy pokud míč letí DOLEVA, jako první reaguje LEVÁ noha, případně nohy obě, ale nikdy PRAVÁ. NIKDY se pravá noha nedostane více vlevo než LEVÁ NOHA ve vztahu k tělu.

3. Pro smečaře nutno podotknout, že Santos se nebojí spadnout, respektive následně už provádí pouze vykrývání nebo výběr a nemusí útočit

VIDEO ZDE

 

 

Serbio & Montenegro: Marko Samardzic, 190 cm, 82 kg, spike 326 cm

1. Pokud pro Vás minulé video nebylo průkazné, na dalším Vám nabízím Srba. Vše co jsem zmínil u Brazilce je zde vidět ještě lépe

Opět: pokud to jde, je levá noha vlevo od míče, pravá vpravo od něj.

2. Pokud rychlost servisu nedovolí toto postavení, situaci koriguje mírný pohyb trupu nebo pád,jehož podstatou je dostat ramena za míč tak, aby levé bylo VLEVO od něj, pravé VPRAVO

3. Jiná postavení polohy těla k míči jsou vynucena až daleko těžším servisem (rychlost, směr, tečování)

4. Důležitý je také nízký střeh při přihrávce, tlumení prováděné z NOHOU

5. Za povšimnutí také stojí nízký střeh Samerdzice před servisem a z něj vykonaný aktivační pohyb

6. Pro servírující: povšimněte si, jak těžko se řeší diagonální servis ze zóny I.  ... (podobná situace bude i u Kubánce)

VIDEO ZDE

Cuba: Sirianis Mendez, 193 cm, 81 kg, spike 350 cm

Poslední video nabízí více přihrávek plachtícího servisu, ta první ihned ALA Trubák

1. Právě u plachet můžete vidět skvělý pohyb nohou, u skákaného servisu už takový pohyb není a hráč  výběr řeší pád do stran

2. Na závěr si povšimněte práci paží při přihrávce: hráč(i) je vysazuje z ramen napnuté nebo téměř napnuté před sebe, ne mezi nohy. Při odbití jsou již dokonale napnuté, provádí minimální pohyb směrem dolů (u skákaného servisu) a akt tlumení vychází z nohou, případně mírného přikrčení hráče (zakulacení páteře a stažení břišních svalů). Důležité tak je, aby odbíjející plocha byla co nejdéle klidná a rovná.

3. Na Kubánci krásně vidíme, jak si do již několikrát zmíněné polohy těla a míče pomůže přikleknutím, svezením se po chrániči a podobně.

VIDEO ZDE

 

Erik Nezhoda

(zdroj videí: www.fivb.org)

Zpět

Diskuze na téma VIDEO

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.